Gonzalo Ventura Headshot

Gonzalo Ventura

Giám đốc Nhân sự
Gonzalo Ventura là Giám đốc Nhân sự của Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới. Gonzalo mang đến hơn 25 năm kinh nghiệm về nguồn nhân lực đa dạng cho TOI. Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc trong vai trò lãnh đạo với các công ty trong nhiều ngành khác nhau bao gồm phân phối, sản xuất, nông nghiệp và bán lẻ.

Trước khi gia nhập Viện Ung bướu, Gonzalo làm Giám đốc Nhân sự trong 10 năm cho một nhà phân phối dịch vụ thực phẩm địa phương. Là thành viên của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, Gonzalo chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của nguồn nhân lực, bao gồm quan hệ nhân viên, thiết kế chính sách, lương thưởng, quản lý hiệu suất, tuyển dụng, báo cáo tuân thủ, triển khai HRIS, phát triển quy trình nhân sự, đào tạo và phát triển và quản lý lợi ích. Gonzalo từng là nhà tư vấn nguồn nhân lực trong 10 năm trước đó, chuyên lãnh đạo và hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ nhằm đảm bảo sự phù hợp của chiến lược nhân sự với các sáng kiến ​​và mục tiêu kinh doanh, bao gồm quản lý các chương trình lương thưởng, quản lý HRIS, xây dựng chính sách và các thủ tục, và phát triển sổ tay.

Gonzalo có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Quản lý Nguồn nhân lực, là Chuyên gia được Chứng nhận về Nguồn nhân lực (PHR) và là thành viên của Hiệp hội Chuyên gia về Nguồn nhân lực (PIHRA).

Thành viên chuyên nghiệp

Các chuyên gia trong Hiệp hội Nguồn nhân lực (PIHRA)