fbpx
Ảnh chụp đầu của người đàn ông chống lại Blue Backgroundiang

Dong Xiang, MD

Giám đốc Y khoa
Tiến sĩ Dong Xiang, MD là một nhà huyết học và bác sĩ chuyên khoa ung thư. Ông nhận bằng y khoa tại Đại học Y khoa Miền Nam. Ông đã hoàn thành nội trú tại Trung tâm Y tế Khu vực New Hanover và là Nghiên cứu sinh tại Đại học Louisville ở Kentucky. Tiến sĩ Xiang có bằng Thạc sĩ Khoa học về Sinh học Phân tử của Đại học Alabama tại Tuscaloosa và bằng Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính của Đại học Bang New York.

Bác sĩ Xiang là bác sĩ huyết học và bác sĩ chuyên khoa ung thư từ năm 2001. Bác sĩ Xiang đã nhận được các chứng chỉ về Nội khoa, Huyết học và Ung thư Y tế. Ông là một thành viên tích cực của ASH và ASCO và nghiên cứu của ông đã được xuất bản nhiều lần.

thành viên chuyên nghiệp

Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH)
Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO)
Bỏ để qua phần nội dung