fbpx
Ảnh chụp đầu của người phụ nữ trên nền xanh lam

Diona Simoneit, CPA

Giám đốc kế toán
Diona Simoneit có gần 20 năm kinh nghiệm kế toán tại các công ty nhà nước và tư nhân cũng như kế toán công Big 4 trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, công nghệ, sản xuất và phân phối.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới, Diona từng là Phó Chủ tịch, Kế toán tại Smart & Final, Inc. và sau đó là Phó Chủ tịch, Trợ lý Kiểm soát viên tại CKE Restaurants, Inc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Diona đã dẫn đầu nhiều sáng kiến ​​khác nhau, chẳng hạn như triển khai hệ thống kế toán tài chính, gia công quy trình kinh doanh, kết hợp kinh doanh và các giao dịch tái cơ cấu nợ và tái cấp vốn khác nhau.

Diona có bằng Cử nhân Kinh tế và Kế toán của Trường Cao đẳng Claremont McKenna và là một kế toán viên công được chứng nhận.
Bỏ để qua phần nội dung