Alan Hoops Headshot

Alan Hoops

Cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, PacifiCare và CareMore
Alan Hoops có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc có quản lý. Ông Hoops từng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PacifiCare. Trong nhiệm kỳ CEO của ông Hoops, PacifiCare đã tăng hơn bốn lần doanh thu lên 11 tỷ đô la. Đáng chú ý, PacifiCare cũng khởi động chương trình Secure Horizon, chương trình này đã trở thành chương trình sức khỏe Medicare HMO lớn nhất quốc gia, phục vụ hơn 1 triệu người thụ hưởng Medicare ở chín tiểu bang.

Ông Hoops rời PacifiCare vào năm 2000 và dành bốn năm để tham gia vào một số công ty liên quan đến sức khỏe giai đoạn đầu. Năm 2006, hợp tác với JP Morgan Equity Partners, ông đã dẫn đầu việc mua CareMore Health Plan, một Chương trình Medicare Advantage. Ông là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của CareMore từ năm 2006-2011. Năm 2011 CareMore đã được Anthem mua sau khi mở rộng sang sáu thị trường đô thị và doanh thu cũng như thu nhập tăng gấp ba lần.

Hoops từng là Chủ tịch điều hành của HealthEssentials, một công ty tập trung vào chăm sóc người bệnh sau cấp tính và bệnh tật, từ năm 2012-2017. Ông Hoops hiện là thành viên hội đồng quản trị tại Corvel và đã có mặt trong hội đồng quản trị của sáu công ty giai đoạn đầu.