fbpx

Nâng cao chăm sóc bệnh ung thư thông qua các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến hàng đầu

ICRI: chi nhánh nghiên cứu của Viện Ung thư học

Viện Nghiên cứu Lâm sàng Sáng tạo (ICRI) là chi nhánh nghiên cứu của Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới. Chúng tôi là những nhà đổi mới trong việc cải tiến chăm sóc bệnh ung thư. Chúng tôi hiện thực hiện nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn hầu hết các nhóm ung thư cộng đồng khác ở Mỹ.

Nghiên cứu của chúng tôi giúp chúng tôi đánh giá kết quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng, giảm chi phí và tiết kiệm nguồn lực, đồng thời liên tục cải tiến cách tiếp cận lâm sàng để chăm sóc bệnh ung thư.

Các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi cũng đã dẫn đến việc chấp thuận nhiều phương pháp điều trị ung thư đột phá.

Hai nhà nghiên cứu nói chuyện với nhau trong phòng thí nghiệm
Cận cảnh ống nghiệm

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi

Hai bác sĩ kiểm tra hình ảnh

Tìm hiểu thêm về ICRI