fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Nâng cao chăm sóc bệnh ung thư thông qua các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến hàng đầu

Nghiên cứu lâm sàng TOI: bộ phận nghiên cứu của Viện Ung bướu

Nghiên cứu lâm sàng TOI là bộ phận nghiên cứu của Viện Ung thư Hy vọng và Đổi mới. Chúng tôi là những người đổi mới trong việc thúc đẩy chăm sóc bệnh ung thư. Chúng tôi hiện đang tiến hành nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn hầu hết các nhóm ung thư cộng đồng khác ở Hoa Kỳ.

Nghiên cứu của chúng tôi giúp chúng tôi đánh giá kết quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng, giảm chi phí và tiết kiệm nguồn lực, đồng thời liên tục cải tiến cách tiếp cận lâm sàng để chăm sóc bệnh ung thư.

Các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi cũng đã dẫn đến việc chấp thuận nhiều phương pháp điều trị ung thư đột phá.

Hai nhà nghiên cứu nói chuyện với nhau trong phòng thí nghiệm
Cận cảnh ống nghiệm

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi

Hai bác sĩ kiểm tra hình ảnh

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu lâm sàng TOI

Bỏ để qua phần nội dung