fbpx

Gặp gỡ C-Suite của chúng tôi

Chủ đề blog

Hình thu nhỏ của câu chuyện tin tức mới nhất

Gặp gỡ C-Suite của chúng tôi: Laura Szitar, Giám đốc Nhân sự

Tuần thứ ba của tháng XNUMX là Tuần lễ của Chuyên gia Nhân sự Chăm sóc Sức khỏe. Lễ kỷ niệm này ghi nhận các chuyên gia nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như vai trò quan trọng của họ
Tìm hiểu thêm

© 2022 Viện Ung thư của Hy vọng và Đổi mới. Đã đăng ký Bản quyền.

Bỏ để qua phần nội dung