fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Gặp gỡ C-Suite của chúng tôi

Chủ đề blog

5 sự thật nhanh
Thử nghiệm lâm sàng
Ngày lễ và lễ kỷ niệm
Gặp gỡ C-Suite của chúng tôi
Gặp gỡ các nhà cung cấp của chúng tôi
Câu chuyện bệnh nhân
Sức khỏe cá nhân

Hình thu nhỏ của câu chuyện tin tức mới nhất
Lãnh đạo

Gặp gỡ C-Suite của chúng tôi: Laura Szitar, Giám đốc Nhân sự

Tuần thứ ba của tháng 3 là Tuần lễ của Chuyên gia Nhân sự Chăm sóc Sức khỏe. Việc tuân thủ này nhằm ghi nhận các chuyên gia nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như vai trò quan trọng của họ ...
Đọc tiếp →
Bỏ để qua phần nội dung