fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Stacie Ramos, MSN, FNP-BC, AGACNP-BC

Tiểu sử

Stacie Ramos là một y tá chăm sóc gia đình và cấp tính được chứng nhận bởi hội đồng ANCC.

Cô nhận bằng Thạc sĩ Khoa học kép về Điều dưỡng tại Đại học Bang Colorado, với trọng tâm là Bác sĩ Y tá Chăm sóc Cấp tính & Gia đình. Cô cũng lấy bằng Cử nhân Khoa học Vi sinh tại Đại học Hawaii tại Manoa và bằng Cử nhân Khoa học thứ cấp về Điều dưỡng tại Đại học Quốc gia, Los Angeles. Cô có kinh nghiệm như một y tá đã đăng ký trong cả cơ sở hành nghề tư nhân và bệnh viện.

thành viên chuyên nghiệp

  • Hiệp hội điều dưỡng Mỹ
  • Hiệp hội Y tá Hành nghề California
Bỏ để qua phần nội dung