Sejal Vaidya headshot

Sejal Vaidya, MSN, FNP-BC

Sejal Vaidya là một y tá gia đình được hội đồng ANCC chứng nhận và có hơn mười năm kinh nghiệm làm y tá đã đăng ký. Cô nhận bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng và Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng tại Đại học Bang California ở Long Beach. Cô ấy có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực hành nghề tư nhân và bệnh viện.

Thành viên chuyên nghiệp

Hiệp hội Y tá Hành nghề California