Pady Vang Headshot

Pady Vang, PA-C

Pady Vang là trợ lý bác sĩ được hội đồng NCCPA chứng nhận. Cô nhận bằng Thạc sĩ Dịch vụ Y tế về Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ từ Đại học California, Davis ở Sacramento và bằng Cử nhân Khoa học Sinh học của Đại học California, Irvine. Cô ấy có kinh nghiệm về da liễu với tư cách là một trợ lý y tế.

Trước khi chuyển đến Hoa Kỳ, Pady theo học ngành sinh học nghiên cứu tại Đại học Pierre và Marie Curie ở Paris, Pháp, nơi cô có niềm yêu thích sâu sắc với ung thư học và huyết học.

Pady có lòng nhân ái và tận tâm xây dựng mối quan hệ lâu dài với bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao.

Khi rảnh rỗi, Pady thích nấu ăn, đi du lịch và dành thời gian cho chồng và hai con.

Pady thông thạo tiếng Pháp và tiếng Hmong.

Thành viên chuyên nghiệp

Học viện hỗ trợ bác sĩ California (CAPA)
Học viện hỗ trợ bác sĩ Hoa Kỳ (AAPA)
Hiệp hội trợ giúp bác sĩ trong ung thư (APAO)