Lain Lee Headshot

Lain Lee, MSN, FNP

Lain Lee, MSN, FNP, là Bác sĩ Y tá Gia đình và Y tá có Đăng ký được cấp phép của California đã mang lại gần mười năm kinh nghiệm cho Viện Ung thư Hy vọng và Đổi mới. Cô nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Azusa Pacific và bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng tại Đại học Grand Canyon ở Arizona. Lain có nhiều kinh nghiệm điều trị các nhu cầu riêng của bệnh nhân ở cả bệnh viện nội trú và ngoại trú.

Cô thông thạo tiếng Miến Điện và tiếng Quan Thoại.

Lain có nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh nhân ở cả bệnh viện nội trú và ngoại trú. Cô cam kết cải thiện kết quả của bệnh nhân bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân.