Jennifer Gilden headshot

Jennifer Gilden, PA-C

Jennifer Gilden là một trợ lý bác sĩ được hội đồng chứng nhận. Cô đã nhận được giáo dục trợ lý bác sĩ của mình từ Cao đẳng Moreno Valley ở Thung lũng Moreno, California.

Jennifer bắt đầu sự nghiệp y tế của mình với tư cách là một nhân viên y tế cho American Medical Response ở Riverside, California. Nhận ra rằng niềm đam mê của mình đối với việc thực hành chăm sóc bệnh nhân không chỉ là một bác sĩ y tế, cô quyết định quay lại trường học để theo đuổi việc trở thành một trợ lý bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp, Jennifer quyết định học chuyên khoa nội / huyết học / ung bướu. Cô ấy thích giúp đỡ người khác và đam mê làm cho mỗi bệnh nhân cảm thấy như một cá nhân.