Jasmine Smith

Jasmine Smith, MSN, APRN, FNP-C

Jasmine Smith, MSN, APRN, FNP-C là Bác sĩ Y tá Gia đình được hội đồng chứng nhận. Cô lấy bằng kép chuyên ngành Phân tử và Vi sinh trước khi theo đuổi sự nghiệp y tá của mình. Cô lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Nam Florida.

Jasmine có hơn sáu năm kinh nghiệm trong cả cơ sở điều trị nội trú và ngoại trú. Cô ấy đam mê trở thành một người ủng hộ bệnh nhân và đảm bảo một phương pháp chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao được cá nhân hóa. Cô ấy tin tưởng vào việc đánh giá “toàn bộ con người” và không chỉ tập trung vào chẩn đoán mà còn cả sức khỏe tâm thần, xã hội và môi trường của họ.

Khi rảnh rỗi, cô thích tập thể dục, hoạt động ngoài trời và dành thời gian cho gia đình.