fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Tin mới nhất

Tóm tắt do Bác sĩ TOI ủy quyền Được chấp nhận cho ASCO

Biểu trưng ASCO

Đầu tháng này, ba bản tóm tắt do các bác sĩ TOI đồng tác giả đã được chấp nhận cho ASCO. TOI Physicians cam kết thúc đẩy nghiên cứu ung thư và đóng góp vào sự phát triển của các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến. Cả hai thử nghiệm lâm sàng bao gồm trong các bản tóm tắt này đều có khả năng tác động tích cực đến cuộc sống của bệnh nhân.

Tiến sĩ Michael Chung đã đóng góp vào thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 điều trị bệnh ung thư hạch tế bào B lớn lan tỏa. Thuốc này là phương pháp điều trị khả thi cho những bệnh nhân đã hết nhiều lựa chọn điều trị khác và không đủ điều kiện để ghép tế bào gốc tự thân.

Tiến sĩ Merrill Shum đã tham gia thử nghiệm một loại thuốc nhắm đến đột biến mới ở bệnh nhân Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Thử nghiệm đang mở rộng tới hơn 200 bệnh nhân tham gia ở 20 quận và TOI sẽ đóng vai trò là một trong những địa điểm tổ chức.

Tiến sĩ Omkar Marathe phục vụ như một PI cho một cuộc thử nghiệm thuốc mỡ bôi tại chỗ cho Phản ứng Da Tay-Chân (HFSR). Hiện tại, không có phương pháp điều trị HFSR nào được FDA chấp thuận, điều này dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và gián đoạn việc dùng thuốc.

Với hơn 130 thử nghiệm lâm sàng được cung cấp tại TOI, chúng tôi mang đến những liệu pháp tiên tiến hàng đầu cho bệnh nhân đồng thời đóng góp vào sự tiến bộ của việc điều trị ung thư cho những bệnh nhân xung quanh. Xin chúc mừng Tiến sĩ. Chung và Shum về thành tích này!

Bạn có thể đọc thêm về Bản tóm tắt của Tiến sĩ ChungBản tóm tắt của Tiến sĩ ShumBản tóm tắt của Tiến sĩ Marathe trên trang web ASCO.

Bỏ để qua phần nội dung